Byggår 1944. Byggd i ek på ek.
2’ bordläggning, som övergår i 2 1/2’ i de översta borden.
Helspantad direkt under skarndäck och 1’ mellan spanten i övrigt.
Är alltså byggd för att kunna ta rejäla smällar vid bordning av annat fartyg i hårt väder.
Konstruktör och byggare, Karl Andersson, Nötesund.
40’ x 15’ x 8’. Deplacement 18 ton.
Båttypen bygger på en mer än 100-årig seglartradition, med djupa och skarpa skrov,
vars mest utmärkande egenskaper är kryssningsvinkeln.
Detta är fundamentalt för manöverförmågan i trängda situationer liksom för möjligheterna
att i räddningstjänst kunna arbeta högt i vind nära en läkust.
Nordstiern har tjänstgjort som lotsbåt i Strömstad och Koster.
Hon var bl.a. aktiv i samband med flyktingtrafik från Norge vid slutet av kriget.
Också använd som livräddningskryssare.  Räddade t.ex. 14 liv under orkanen 1969.

 

en länk till en sida om arbete och annat på Nordstiern.

nordstiern.wordpress.com