Pandora är ett holländskt järnskepp från 1929

Byggd 1929 i Holland
Smidd och nitad i klinkat järn.

Rundhult: Stormast i gran och mesan i oregon pine.


Storlek 56' * 16' * 6' 6''
Deplacement 70 ton

Pandora var ursprungligen en fiskebåt, en s k Noordzeebotter, avsedd för högsjöfiske. Hon var från början utrustad med tändkulemotor och stödsegel, men konverterades på 50-talet till den rigg dessa skutor hade vid sekelskiftet. Några enklare modifieringar har senare gjorts på grund av den utökade överbyggnaden