Byggd 1977 av båtbyggare Börje Andersson i Roslags-kulla, strax norr om Stockholm.

Denna typ av skuta hörde hemma på ostkusten där den i första hand fraktade ved, sand och jordbruksprodukter från öarna till fastlandet.
Roslagsjakter, anpassade för sjuktransporter ingick i af Chapmans och Ehrensvärds skärgårdsflotta med bas på Sveaborg 1748 - 1808.

Uttrycket Roslagsjakt används som ett samlingsnamn för en mängd olika typer av båtar:
Skärbåt, vedskuta, sandkil, klyvarskuta och slup.


Klinkbyggd, nitad bordläggning och enepinnade spant. 1 1/4' fur i bordläggning, köl och stävar i ek.
Längd: 12,70m exklusive klyvarbom
Bredd: 3,90m
Segelyta ca 90 kvm
Deplacement ca 13 ton